#

Budowa komór chłodniczych

Rekuperacja

Odpowiednia izolacja termiczna jest najlepszym rozwiązaniem, dla utrzymania niskiej temperatury w przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie transmisji energii cieplnej pomiędzy różnymi obszarami. Dlatego też tego rodzaju izolacja jest najistotniejszym elementem zestawu komór chłodniczych. Jednak ich budowa jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowana.

Budowa komór chłodniczych – najważniejsze założenia

Zasadniczym celem budowy komór chłodniczych jest zapewnienie optymalnych warunków temperaturowych dla przechowywania żywności w handlu i produkcji. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązują zarówno lokalne przepisy prawne, jak i unijne regulacje, które bardzo dokładnie precyzują warunki, w jakich musi być przechowywana żywność, żeby mogła być dopuszczona do obrotu. Wyróżnia się kilka typów komór tego rodzaju. Pierwszym z nich są komory chłodnicze, w których temperatura nigdy nie spada poniżej zera stopniu Celsjusza. Z kolei w komorach mroźniczych utrzymywana powinna być temperatura poniżej zera stopni, ale nie spadająca poniżej -25 stopni. Komory, w których ta temperatura jest niższa, nazywa się komorami głębokiego mrożenia.

Komory są zazwyczaj budowane indywidualnie, na zamówienie poszczególnych klientów. Dzieje się tak dlatego, że wykorzystywane są one na potrzeby różnych gałęzi przemysłu spożywczego, a także w różnych miejscach. Komora chłodnicza musi zawsze dawać możliwość osiągnięcia wymaganej dla potrzeb przechowywania danego produktu temperatury, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, takich jak konstrukcja budynku (na przykład hali magazynowej), w którym finalnie się znajdzie. Istotną cechą komór chłodniczych są również dodatki, które wiążą się z warunkami pracy w poszczególnych zakładach. Komora musi na przykład zapewniać możliwość swobodnego wjazdu wózków z paletami, czasem nawet wózków widłowych.

Dla zapewnienia tej możliwości używa się kurtyn powietrznych i wstęgowych, drzwi automatycznych i wielu innych rozwiązań. W handlu znaleźć można również gotowe komory o standardowej konstrukcji, które często wykorzystywane są w handlu detalicznym i gastronomii.

Z czym wiąże się budowa komory chłodniczej?

Przede wszystkim konieczna jest dokładna znajomość warunków i wymagań, którymi muszą charakteryzować się pomieszczenia, które w naszej firmie przeznaczone będą do przechowywania żywności. Jak już wspomniano wcześniej, są one definiowane przez przepisy prawa, których właściciel lokalu handlowego, lub gastronomicznego musi bezwarunkowo przestrzegać. To bardzo istotne z tego powodu, że konstrukcje chłodni, a nawet koszty jej budowy mogą się znacznie między sobą różnić, w zależności od wymaganych parametrów.

Nie bez znaczenia są również warunki architektoniczne w danym budynku. Budowa chłodni od podstaw albo jej montaż z prefabrykatów wymagają określonych warunków i nie mogą być przeprowadzone w dowolnym miejscu. Wiąże się to przede wszystkim z kwestiami takimi jak na przykład energooszczędność chłodni.

Chłodnie energooszczędne – czy to możliwe?

W dzisiejszych czasach minimalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przez zmniejszanie wydatków na energię elektryczną, wodę i inne media. Dzisiaj budowane chłodnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych oraz bardzo wydajnych systemów chłodzenia i kontroli temperatur, charakteryzują się niskim zużyciem energii. W praktyce chłodnie o wysokim poziomie energooszczędności są dziś wciąż znacznie droższe w budowie od tych tradycyjnym, jednak doświadczenie pokazuje, że inwestycja taka jest bardzo opłacalna.